Laman

Friday, 21 June 2013

Baik atau Tidak Baik?

"boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal ia baik bagimu dan boleh jadi kamu suka sesuatu padahal ia tidak baik bagimu" (2:216)